Bestyrelsen i Møn – Vordingborg lokalafdeling består af følgende:

Formand   
Boye Vestergaard
40450166
dorte.boye.vestergaard@gmail.com

Næstformand     
Herbert    Silz
40824197
herbert.silz@gmail.com

Kasserer
Ejnar Kulle
20716404
ejnar@kulle.dk

Sekretær   
Per Mygind
55815216
epmyg@mail.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Pernille Hansen
20454329
pchansen@live.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Bjarne Olsen
606083

Revisor     
Per Hermansen, Dorte Vestergaard

bestyrelsesmedlem Michael Andersen
53379323
mk.and@live.dk